Sözlükte "altık" ne demek?

1. Konusuyla yüklemi aynı olan, biri tümel olumlu, biri tikel olumlu; biri tümel olumsuz, biri tikel olumsuz iki önerme arasındaki bağlantı durumu, mütedahil.

Altık kelimesinin ingilizcesi

subaltern

Son eklenenler

say